Przedsiębiorstwo Społeczne "ProBono" Sp. z o.o. z dumą informuje, że kapituła przyznała "ProBono", jako jedynym na Lubelszczyźnie certyfikat "Zakup prospołeczny.pl" zarówno dla naszych produktów, jak i usług.