W dniu 05.11.2014r. Przedsiębiorstwo Społeczne Sp. z o.o. otrzymało Certyfikat Prezydenta Miasta Lublin w podzięce za wspieranie programu Rodzina Trzy Plus.

Gala odbyła się na Zamku Lubelskim, wśród znamienitych gości znalazł się Pan Prezydent Krzysztof Żuk oraz Pani Prezydent Monika Lipińska. Uroczystość uświetnił również zespół VOX.

Przedsiębiorstwo Społeczne "ProBono" Sp. z o.o. aktywnie wspiera rodziny wielodzietne honorując kartę Rodzina Trzy Plus oraz Kartę Dużej rodziny, zapewniające zniżki na nasze wyroby w lokalach Mensa Academica i Bar Mieszczański

Pani Prezes Przedsiębiorstwa Społecznego "ProBono" Sp. z o.o. Agnieszka Zielińska przypomina, że działania prospołeczne są podstawą funkcjonowania naszej firmy - zdobyte ostatnio certyfikaty Rodziny Trzy Plus, czy Zakup prospołeczny.pl są tego najlepszym przykładem. Zapewnia również, że będziemy podejmowali nowe inicjatywy i wyzwania, jakie przed podmiotami ekonomii społecznej stawia rynek.